Här kommer alla förslag som planeras att bli genomförda eller lämnade till discogruppen att skrivas i sitt ”kodnamn”. Ingen mer info lämnas på TBA sidan förutom kodnamn.


Förslag under utredning

DR:21
Beslutsprocess & styrningsordning

 


Förslag i planeringsstadiet

 


 

Förslag som har lämnats till discogruppen

R-1051

Utredningsunderlag till R-1051

SUDAPT Policy (Fortfarande under utredning)

GHUD Policy (Delvis godkänt)

FBE (Godkänt)

UNTE (Godkänt)