Dom som är huvudansvariga är dom som har ett övergripande ansvar över discona och har stora befogenheter för disconas verksamhet


Sammanställning

Eftersom att huvudansvarigas ansvarsområde ligger på disconas alla instanser så är det svårt att klämma in alla regler som gäller för huvudansvariga, men i stora drag så är det huvudansvarigas uppdrag och uppgift att leda arbetet för bättre discon och vara discogruppens ögon och öron, och se till att regelverk och andra bestämmelser följs.