Har du något gång undrat vad varje plats på discoschemat egentligen betyder?

Här kommer det om varje plats på discoschemat och vad den menar.


Gemensamt

Gemensamt så ska man oavsett vilken plats man är på hålla koll om någon besökare behöver hjälp eller om man märker något som inte ska få hända egentligen.


Inträdet

Vid inträdet så ska man ha hand om att se till att besökarna betalar in sig, o dom bitarna.


Kiosken

Om man sitter i kiosken så ska man sälja godis, läsk, chips, popcorn osv.


Spelrummet

Om man är i spelrummet så ska man ha hand om saker såsom att ha koll så att alla får spela lika mycket och hålla koll allmänt.


Ute

När man är ute så ska man se till att besökarna inte går längre än trappan ute. Dvs inte ner på trottoaren.


DJ

När man är DJ så ska man vara DJ helt enkelt, man ska styra musiken, se till att volymen inte är för hög osv.


Lekar

När man har lekar så ska man ha lekar med besökarna, som lekar som vi alltid kör med är limbo och dansstopp, båda är populära, men om man har någon annan lek man vill köra så får man göra det.


 Lekar (Resurs)

Om det står ”Lekar (Resurs)” på ens schema så innefattar det att man har rast, men man ska ändå vara tillgänglig främst för att hjälpa till under lekarna.


Resurs (H)

Om man har ”Resurs (H)” på schemat så innefattar det en handledarfunktion, därmed att man ska hålla lite koll på sin handledarplats och hjälpa till.


Resurs (UA)

Resurs (UA) menas med vem som står som underställande ansvarig, den eller dom som tar över som discoansvarig om ordinarie discoansvarig inte kan genomföra sitt uppdrag som discoansvarig utav olika anledningar. Discoansvarig kan delge återkommande uppgifter till underställande ansvariga så att discoansvarig kan fokusera på helhetsansvaret som discoansvarig ger.


 Resurs (DA)

Resurs (DA) menas med vem som står som discoansvarig under discona, dvs den som agerar som i princip discogruppen i vissa frågor som kan hanteras under discona. Och namnet i sig säger nog lite grann också, Discoansvarig.