Här finns dom viktigaste reglerna för handledarna


 §9. Handledare för varje plats på discona – Regelverket för dom nya som jobbar på discona

9:onde § i regelverket för dom nya som jobbar på discona handlar om att ni som handledare ska förklara platsen så att nya medlemmar (och erfarna medlemmar) som inte har jobbat på platsen tidigare.


§9.1. Krav och regler för handledare för en plats – Regelverket för dom nya som jobbar på discona

9.1:ta § i regelverket för dom nya som jobbar på discona handlar om dom krav som krävs för att bli en handledare för en plats.
Och dom är:
Medlemskap i Ockelbo UNF
Jobbat på minst 3 discon
Bra förståelse för platsen som du vill ha och kan förklara och lära upp andra i den platsen.

Handledare får inte göra förändringar i schemat, undantag kioskens handledare som får ändra andras scheman just gällande kiosken. Inte sina egna, dom beslutar schemaskapare & vice schemaskapare om för att minska risken för jäv.

Handledare får och ska göra så att medlemmen som ”lärs upp” förstår platsen och dess funktion. Handledare ska också kunna ”lämna” platsen så att personen kan stå där själv och kunna stötta medlemmen som lärs upp om den behöver stöd.