DiscoRegel 20 är en regel som discogruppen har tillämpat som ger teamsen, (mestadels SVS) rätten att sekretess lägga information som dom anser kan vara känslig information.

SVS använder denna regel mestadels för att sekretess lägga information som finns för anmälningarna till discona samt annan information som SVS anser behöver skyddas ifrån obehöriga ögon.


SVS = Schemaskapare & Vice Schemaskapare
Mer information om dom finns här